Odporúčame

Efektívnou cestou ako niečo oznámiť svetu je zdieľanie. Doporučujeme stránky, ktoré stoja zato sledovať a zdieľať. Podporte dobrú vec a zmeňte myslenie.



ŠKOLA PERMAKULTÚRY
Odborná, inšpiratívna a praktická vzdelávacia inštitúcia
http://skola.permakultura.sk/


ALTER-NATIVA o.z.
Kurzy, semináre, remeslá, včely, ekologické bývanie, knihy
https://alter-nativa.sk/

LIFERESET
Blog o tom, že život s ďeťmi nekončí.
http://www.lifereset.sk/


PERMAKULTÚRA o.z. Organizácia prepájajúca ľudí, ktorí sa zaujímajú o permakultúru a jej uplatnenie v živote
http://permakultura.sk/

Share