Kontrola Varroatózy – VIDEO z cyklu Postrehy začiatočníka včelára

Fascinujúci koníček včelárenie nie je len radosť, ale aj starosť. Okrem problematiky pesticídov a chorôb sú tu aj prirodzení nepriatelia včely, s ktorými sa včelár musí vysporiadať. Asi každý včelár sa stretol s parazitom (roztočom) nazývaným klieštik včelí, alebo odborne Varroa Destructor. Aj mne sa podarilo tohoto roztoča spozorovať a aj keď by som ho radšej poznal iba z rozprávania patrí to k životu včiel a treba byť pripravený aj na toto.

Video popisuje kontrolu výskytu klieštika včelieho na odobraných trúdich bunkách. Podrobnejšie informácie o vývoji klieštika a jeho prispôsobenie sa vývojovým štádiam včely je v popise nižšie. Príroda je proste úžasná.

Vo videu mylne používam termín „larva“ aj na iné štádium vývoja včely a síce kukla. Odborne to asi nebude v poriadku, ale v princípe je video o klieštikovi, tak včelie (vlasne v tomto prípade trúdie) kukly mi prepáčia.

Klieštik včelí sa rozmnožuje v zaviečkovanej bunke s plodom včely. Akonáhle včelia matka položí oplodnené vajíčko, začína sa život včely. Po troch dňoch sa z vajíčka vyvinie larva. Včely „dojičky“ ju kŕmia materskou kašičkou. Larva sa viackrát zvlieka z chitínového obalu. Prvé štyri zvliekania sa udejú v každých 24 hodín po vyliahnutí larvy z vajíčka. 4. zvliekanie je na konci 7. dňa a to už stočená larva zapĺňa celé dno bunky. 8. deň vylučuje chemické látky, ktoré robotniciam dajú podnet k zaviečkovaniu bunky.

Posledné zvliekanie larvy nasleduje v 11.-12. dni. Klieštik začína svoje rozmnožovanie tým, že sa votrie do bunky s plodom včely, ktorá bude o nula až 18 hodín zaviečkovaná a v posledných hodinách larvy, alebo v prvých hodinách predkukly ju napichne hryzadlami a saje jej krv (hemolymfu), podobne ako blcha na domácich zvieratách. Spravidla potom celá rodinka klieštika v zaviečkovanej bunke saje z jedného miesta.

Na konci 11. dňa sa stáva z predkukly kukla, potom ako sa posledný krát zvliekla. Samička klieštika kladie prvé vajíčko na stenu bunky skôr ako larva dosiahne štádium predkukly. Z prvého vajíčka sa vyliahne samček. Nasledujúce vajíčka nakladie matka spravidla v prvých okamihoch vývojového štádia kukly – každých 30 hodín, čo zaberie niekoľko dní. Väčšinou to je max. 5 kusov.

Oči nastavajúcej včely sa vyfarbujú ako prvé. V tomto čase je kukla nehybná. Rodinka klieštika sa rozrastá. V tejto fáze zvyčajne pozostáva z matky, jednej samčej a samičej protonymfy a jedného vajíčka budúcej samičky. Telo včely je nažltnuté, je 16.-17. deň vývoja. Pigmenty na tykadlách a ústach a nohy tmavnú. Včela sa trochu hýbe. Kukla sa pripravuje na posledné zvliekanie. Farba tela je tmavohnedá alebo čierna.

Je 18.-19. deň vývoja, kukla sa v tomto stádiu už často pohybuje. Po poslednom zvliekaní sa rozvinú krídla a na tele sa objavujú prvé chĺpky. Mladá včela sa liahne, je to približne 20 dní od položenia vajíčka matkou. Samička klieštika sedí na liahnúcej sa včela a tak sa jej podarí opustiť bunku. Všetky roztoče sa nedostanú von z bunky, väčšinou len matka a jedna alebo dve dcéry – v priemere prežije 1.4-1.5 potomstva na jednu matku.

Samček klieštika spravidla zostáva v bunke. Včely, ktoré čistia bunku ho usmrtia a vyhodia. Satím krvi včelieho plodu klieštikom sa liahnu poranené a zmrzačené včely. Z plodu, napadnutého klieštikom, sa liahnu menšie včely, často majú nedostatočne vyvinuté krídla. Včely sú slabšie a roztoče môžu prenášať nebezpečné víry a baktérie. 

Samičky klieštika včelieho k rozmnožovaniu uprednostňujú trúdie bunky, pokiaľ sú nejaké v dosahu. Vývoj trúda trvá dlhšie, v priemere 23-24 dní, bunka je zaviečkovaná 14-15 dní – za tento čas naviac (2.5 dňa) sa dodatočne vyvinie jedna až dve samičky roztoča. V trúdej bunke teda dospeje 3-5, zatiaľ čo v bunke robotnice len 2-2.5 samičiek.                                                                                                                                                                               

(Zdroj: http://www.pv.sk/vcely/varroa_clanky003.asp)

-Robo-

Share